index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2023/2024

Login Nauczyciela

Backup

uwaga-66145 186x186
Ze względu na usterkę systemu grzewczego, ZAJĘCIA w dniu dzisiejszym tj. 6 stycznia br zostają ODWOŁANE!

 


 

W tym roku szkolnym zmieniają się zasady funkcjonowania naszej szkoły.

 

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, w trakcie trwania zajęć jeden z rodziców bezprawnie wtargnął do klasy i krzycząc na jednego z uczniów doprowadził do sytuacji, w której to uczniowie narażeni zostali na negatyne doświadczenie powodujące u nich wystąpienie lęku i stresu.

 

Biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszych uczniów jak również jakość zajęć, Zarząd Szkoły przy aprobacie Rady Rodziców podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu szkoły.

 

W związku z powyższym, już od drugiego dnia zajęć szkolnych tj.14 września uczniowie- tylko uczniowie- wpuszczani będą do budynku szkolnego pomiędzy godz. 4:45 a 5:00 drzwiami od głównego parkingu i przejdą do sali gimnastycznej, gdzie w miejscach wyznaczonych dla danych klas, pod opieką nauczycieli dyżurujących, będą czekali na swoich wychowawców.

 

Uczniowie najmłodszych klas będą odbierani od drzwi i doprowadzani do sali gimnastycznej przez dyżurującą nauczycielkę. Uczniowie klas starszych, mający zajęcia w budynku starej szkoły, wchodzą do budynku drzwiami od strony nowej szkoły i czekają na nauczyciela w swoich klasach pod nadzorem nauczyciela dyżurujacego.

 

O godz. 5:00 nauczyciele/wychowawcy odbierają swoje klasy z sali gimnastycznej i przechodzą do sal lekcyjnych. Od godz. 5:00 po południu drzwi szkoły będą zamknięte. Spóźnieni uczniowie odprowadzani będą spod drzwi wejściowych do swoich klas przez rodziców dyżurnych. Od godz. 8:00 do 8:45 wieczorem drzwi budynku nowej szkoły będą otwarte dla rodziców. Będzie to czas na załatwienie spraw w sekretariacie i spotkania z innymi rodzicami przy kawie i ciastku na stołówce/kafeterii szkolnej. Podkreślamy, że będzie to możliwe tylko i wyłącznie na stołówce szkolnej, gdzie odbywać się będzie sprzedaż ciast i kawy.

 

Zajęcia kończyć się będą dzwonkiem o godz. 8:45 wieczorem. Uczniowie odbierani będą przez rodziców z klas – tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. Celem ułatwienia sprawnego opuszczania szkoły i rozładowania tłoku, uczniowie pod opieką dorosłych będą mogli opuszczać szkołę wszystkimi drzwiami.

 

Każde wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły rodzic ma obowiązek zgłosić w sekretariacie szkolnym i wpisać do książki.

 

Każda osoba niebędąca nauczycielem czy pracownikiem szkoły, która z jakichkolwiek powódów będzie musiała załatwić jakąś sprawę w czasie innym niż podany wyżej (8:00– 8:45), będzie musiła skontaktować się wcześniej z sekretariatem szkolnym, zgłosić się do sekretariatu i wpisać do książki.

 

Rodzice dyżurni mają również obowiązek wpisania się do książki.

 

W nowym roku szkolnym życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce, wspaniałych przyjaźni oraz miłych chwil spędzonych w naszej szkole. Wam Drodzy Rodzice, życzę wiele wytrwałości oraz radości i dumy z sukcesów Waszych dzieci. Witam w Nowym Roku Szkolnym!

 

Beata Rzadkowska

Dyrektor Szkoły

 SZKOŁA POSIADA AKREDYTACJE ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATIONS

* Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii nie dyskryminuje osób ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność oraz wiek, podczas nauczania i prowadzenia zajęć szkolnych.
* St. Margaret Mary Polish School does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities.

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.