Dyżur W Szkole

dyzur-button

Konkursy

komunikat-button

Login Nauczyciela

Komunikat - kliknij tutaj >>

Zasady Funkcjonowania Szkoły - kliknij tutaj >>

 

 


 

Drodzy uczniowie,

 

rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca. Wszystkim dziękujemy za bardzo sumienną pracę. Gratulujemy Wam ukończenia następnego roku szkolnego. Jest się z czego cieszyć - zasłużyliście na wspaniały wypoczynek wakacyjny! Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące - poznawajcie przyrodę i nowe miejsca, uprawiajcie sporty, znajdźcie także czas na czytanie ciekawych i wartościowych książek. Życzymy Wam wspaniałych, niezapomnianych wakacji, spędzonych ciekawie, przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie.

 

Do zobaczenia we wrześniu podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
 


 

 

Matura 2021

 


matura2021 66

 

Zobacz galerię zdjęć >>

 

Tradycyjnie okres drugiej połowy kwietnia to czas egzamininów maturalnych w Polskiej Szkole św. Małgorzaty Marii w Algoquin. W bieżącym roku, pomimo ciągle panującej pandemii nie było inaczej. W dniach 16 i 23 kwietnia odbyły się egzaminy maturalne. Maturzyści zdawali pisemne egzaminy z języka polskiego, historii i geografii. W części ustnej maturzyści prezentowali przygotowane wcześniej prezentacje na wybrane tematy. Do egzaminu przystapiło siedemnaścioro uczniów klasy maturalnej.

 

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy egzamin maturalny odbywał się w sali gimnastycznej w celu zachowania obowiązujących  przepisów  względem zachowania odległości między piszącymi maturzystami.  Sala egzaminacyjna była pięknie udekorowana przez zaangażowanych Rodziców. W pierwszym dniu odbył pisemny egzamin z języka polskiego i prezentacje pierwszych maturalnych prac multimedialnych. Tydzień później odbył się pisemny egzamin z historii i geografii oraz pokaz prezentacji pozostałych maturzystów.

 

Nad sprawnym przebiegiem egzaminu maturalnego czuwała komisja pod przewodnictwem o. Witolda Adamczyka i dyrektora naszej szkoły Tadeusza Młynka. Skład komisji uzupełniali zastępca dyrektora szkoły pani Agnieszka Kostrzewa i wychowawca klasy Witold Maziarz.

 

Wszyscy zdający maturzyści wykazali się dużą wiedzą i starannym przygotowaniem. Pomimo tego nie obyło się bez dużej dozy zdenerwowania i stresu. Szczególnie wyczuwalne było to na korytarzy szkolnym, gdzie zdenerwowani rodzice z niepokojem oczekiwali wyników swoich pociech. Zupełnie niepotrzebnie, gdyż solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, poparte ogromem pracy wykonanej w ciagu roku szkolnego, przyniosło wspaniałe wyniki. Wszyscy maturzyści mają pełne prawo czuć się dumnymi z osiągniętego sukcesu.

 

Witold Maziarz
Wychowawca klasy

 


 

List Proboszcza Parafii św. Małgorzaty Marii o. Witolda Adamczyka do Rodziców - POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY!!!

 

Drodzy Rodzice uczniów uczęszczających do Polskiej Szkoły św. Małgorzaty Marii w Algonquin. Jak zapewne Państwo wiecie (informacja ta od dłuższego czasu pojawia się w szkolnych komunikatach) niedawno część dachu na budynku naszej szkoły uległa poważnemu uszkodzeniu co spowodowało, że zmuszeni zostaliśmy do wyłączenia tej części szkoły z użytku. Aby zachować bezpieczne korzystanie z budynku i zapobiec dalszemu, postępującemu niszczeniu dachu i znajdujących się tam sal lekcyjnych musimy w jak najszybszym czasie powstałe szkody naprawić. Wiąże się to z wymianą dachu na tej części budynku, a tym samym z kosztami jakie temu przedsięwzięciu będą towarzyszyć.

 

Mimo, że parafii nie stać na tak znaczny wydatek, zmuszeni jesteśmy to zrobić. Aby ten projekt zrealizować będziemy musieli wziąć pożyczkę, która dodana do już i tak wielu, jakie są brane na poczet pokrycia wydatków związanych z użytkowaniem budynku szkoły wpłynie na wzrost naszego zadłużenia.

 

Chcąc tego chociaż w części uniknąć proszę Państwa o zrozumienie powagi sytuacji i finansowe wsparcie tego zadania. Zwróciłem się już z tym apelem do wszystkich bezpośrednich użytkowników budynku: do rodzin naszej dziennej szkoły, do rodzin uczestniczących w programie nauczania religii Religious Education –Gather. Zwracam się również z tą prośbą do Państwa, do rodzin dzieci uczęszczających do naszej Polskiej Szkoły.

 

Po zapoznaniu się z kosztorysem prac, jeżeli każda z rodzin korzystających z budynku szkolnego zadeklarowała by wsparcie projektu sumą $230,(co tygodniowo wynosi $35) otrzymalibyśmy kwotęniezbędną do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

 

Szanowni Państwo musimy tę naprawę zrealizować jak najszybciej, gdyż w innym wypadku stawia to pod wielkim znakiem zapytania funkcjonowanie obu szkół, jak również dalsze użytkowanie budynku w ogóle.

 

Proszę o Wasze finansowe wsparcie. Każdy dar jest ważny i doceniany. Możecie państwo swoją ofiarę przekazać poprzez naszą stronę parafialną: https://saintmargaretmary.org/

 

Wystarczy kliknąć w: Donate now Give Central https://www.givecentral.org/location/260/allevents

 

Znajdziecie tam państwo opcję: School Roof Repair.Spróbujmy razem zaradzić temu problemowi i zapewnić, że przyszły rok szkolny będzie wogóle możliwy do realizacji.

 

o. Witold Adamczyk OFMConv.

Administrator parafii

 

 


 

 

Rejestracja na rok 2021-2022


Rejestracja na nowy rok szkolny 2021/22 dla uczniów uczęszczających już do naszej szkoły będzie
od 15 marca – 14 kwietnia.

 

Zapisy sla osób z zewnątrz rozpoczną się 1 maja.

 

Aby dokonać rejestracji można wybrać jedną z dwóch opcji:

1.) jednej wpłaty 31 maja  - opłata $10
2.) dwóch wpłat 31 maja i 31 pazdziernika  -  opłata $15

 

Link, pod którym należy dokonać rejestracji: https://online.factsmgt.com/signin/4LMF7

 

UWAGA: Warunkiem zapisania ucznia do szkoły jest zamówienie podręczników do 15 kwietnia.
Opłata za podręczniki pobrana będzie 15 czerwca.

 

Forma zamówień podręczników - kliknij tutaj

 

Zamówienia należy wysyłać na email:
- lub Pani Moniki Marat na email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 


Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,


Zarząd i Dyrekcja szkoły zwracają się do wszystkich Rodziców  i Uczniów o stosowanie się do zaleceń: zawartych w ”Protokole powrotu do szkoły”, zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, przesłanym Państwu za pośrednictwem poczty mailowej oraz przekazywanych w poszczególnych dniach nauki szkolnej przez osoby dyżurujące w szkole.

 

Prosimy wszystkich rodziców o wydrukowanie, podpisanie I zwrot wszystkich wymaganych form do wychowawców w piątek 18 września. Formy dostepne są na stronie internetowej szkoły. POBIERZ FORMY – Kliknij tutaj

 

Prosimy przede wszystkim o:

 

  • Dokonanie przez rodziców oceny zdrowia dziecka przed posłaniem go do szkoły,

  • Bezwzględne zgłaszanie każdorazowej nieobecność dziecka w szkole dyrekcji szkoły (nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby podlega obligatoryjnemu zgłoszeniu),    

  • Punktualne przywożenie uczniów na zajęcia oraz odbieranie ich po lekcjach według obowiązującego harmonogramu przesłanego rodzicom (przypominamy, że zajęcia trwają od godz. 5.00 do 8.45. Ze względu na fakt, że nie możemy korzystać z sali gimnastycznej, nauczyciele będą czekać w klasach na uczniów od godz. 4.45. Klasy młodsze będą miały skrócone zajęcia od 15 do 30 minut, tak aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach szkolnych i mogli sprawnie opuścić budynek szkolny po zakończeniu zajęć).

  • Utrzymywanie dystansu społecznego (6 stop) pomiędzy osobami i nie tworzenie zwartych grup (gromadzenia się) przy wejściach do i wyjściach ze szkoły oraz na parkingu szkolnym,

  • Noszenie maseczek ochronnych zakrywających zarówno nos, jak i usta,

  • Z wracanie uwagi na bezpieczeństwo wszystkich korzystających z parkingu oraz przejściach dla pieszych (podjeżdżając pod szkołę w celu wysadzenia dzieci przed zajęciami, stosować się do poleceń osób porządkowych i zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu podjazdu pod szkołę),

 

Szanowni Państwo, to jak będzie funkcjonować nasza szkoła i jak bezpiecznie będą się w niej czuli nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz osoby dyżurujące zależy od nas samych. Dlatego prosimy bez względu na to, jaki mamy stosunek do pandemii COVID-19 stosujmy się do wszelkich zasad oraz obostrzeń wprowadzonych przez organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i opracowanych przez dyrekcję szkoły.  

 

Dyrekcja I Zrząd Szkoły

 

Prosimy bardzo o zapoznanie się z dołączonym ”Protokołem” wyjaśniającym zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na parkingu.

 

Ponadto prosimy wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów o wydrukowanie, podpisanie i zwrócenie do wychowców - RAZEM 6 FORM

 

1. Formę ”Waivers” – otwórz formę

2. Formę  określającą rodzaj uczuleń występujących u uczniów – otwórz formę

3. Regulamin ucznia – otwórz formę

4. Obowiązki rodziców – otwórz formę

5. Pozwolenia na samodzielenie opuszczenie bydunku (klasy 7-3LO) – otwórz formę

6. Upoważnienie – otwórz formę

                                                                                                             

Tadeusz Młynek
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 


 

SZKOŁA POSIADA AKREDYTACJE ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION

* Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii nie dyskryminuje osób ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność oraz wiek, podczas nauczania i prowadzenia zajęć szkolnych.
* St. Margaret Mary Polish School does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities.Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.