Dyżur W Szkole

dyzur-button

Konkursy

komunikat-button

Login Nauczyciela

Komunikat - kliknij tutaj >>

Zasady Funkcjonowania Szkoły - kliknij tutaj >>

 

Zajęcia w piątek 9 kwietnia.

 
W najbliższy piątek 9 kwietnia wracamy do szkoły po okresie przerwy świątecznej.

 


 

List Proboszcza Parafii św. Małgorzaty Marii o. Witolda Adamczyka do Rodziców - POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY!!!

 

Drodzy Rodzice uczniów uczęszczających do Polskiej Szkoły św. Małgorzaty Marii w Algonquin. Jak zapewne Państwo wiecie (informacja ta od dłuższego czasu pojawia się w szkolnych komunikatach) niedawno część dachu na budynku naszej szkoły uległa poważnemu uszkodzeniu co spowodowało, że zmuszeni zostaliśmy do wyłączenia tej części szkoły z użytku. Aby zachować bezpieczne korzystanie z budynku i zapobiec dalszemu, postępującemu niszczeniu dachu i znajdujących się tam sal lekcyjnych musimy w jak najszybszym czasie powstałe szkody naprawić. Wiąże się to z wymianą dachu na tej części budynku, a tym samym z kosztami jakie temu przedsięwzięciu będą towarzyszyć.

 

Mimo, że parafii nie stać na tak znaczny wydatek, zmuszeni jesteśmy to zrobić. Aby ten projekt zrealizować będziemy musieli wziąć pożyczkę, która dodana do już i tak wielu, jakie są brane na poczet pokrycia wydatków związanych z użytkowaniem budynku szkoły wpłynie na wzrost naszego zadłużenia.

 

Chcąc tego chociaż w części uniknąć proszę Państwa o zrozumienie powagi sytuacji i finansowe wsparcie tego zadania. Zwróciłem się już z tym apelem do wszystkich bezpośrednich użytkowników budynku: do rodzin naszej dziennej szkoły, do rodzin uczestniczących w programie nauczania religii Religious Education –Gather. Zwracam się również z tą prośbą do Państwa, do rodzin dzieci uczęszczających do naszej Polskiej Szkoły.

 

Po zapoznaniu się z kosztorysem prac, jeżeli każda z rodzin korzystających z budynku szkolnego zadeklarowała by wsparcie projektu sumą $230,(co tygodniowo wynosi $35) otrzymalibyśmy kwotęniezbędną do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

 

Szanowni Państwo musimy tę naprawę zrealizować jak najszybciej, gdyż w innym wypadku stawia to pod wielkim znakiem zapytania funkcjonowanie obu szkół, jak również dalsze użytkowanie budynku w ogóle.

 

Proszę o Wasze finansowe wsparcie. Każdy dar jest ważny i doceniany. Możecie państwo swoją ofiarę przekazać poprzez naszą stronę parafialną: https://saintmargaretmary.org/

 

Wystarczy kliknąć w: Donate now Give Central https://www.givecentral.org/location/260/allevents

 

Znajdziecie tam państwo opcję: School Roof Repair.Spróbujmy razem zaradzić temu problemowi i zapewnić, że przyszły rok szkolny będzie wogóle możliwy do realizacji.

 

o. Witold Adamczyk OFMConv.

Administrator parafii

 

 


 

 

Rejestracja na rok 2021-2022


Rejestracja na nowy rok szkolny 2021/22 dla uczniów uczęszczających już do naszej szkoły będzie
od 15 marca – 14 kwietnia.

 

Zapisy sla osób z zewnątrz rozpoczną się 1 maja.

 

Aby dokonać rejestracji można wybrać jedną z dwóch opcji:

1.) jednej wpłaty 31 maja  - opłata $10
2.) dwóch wpłat 31 maja i 31 pazdziernika  -  opłata $15

 

Link, pod którym należy dokonać rejestracji: https://online.factsmgt.com/signin/4LMF7

 

UWAGA: Warunkiem zapisania ucznia do szkoły jest zamówienie podręczników do 15 kwietnia.
Opłata za podręczniki pobrana będzie 15 czerwca.

 

Forma zamówień podręczników - kliknij tutaj

 

Zamówienia należy wysyłać na email:
- lub Pani Moniki Marat na email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

XXIV Konkurs Matematyczny KANGUR w USA -MATH KANGAROO 2021 in Algonquin

 

kangur-2021 01 

 

Zobacz galerię zdjęć >>

 

W czwartek 18 marca 2021 roku w w naszej szkole św. Małgorzaty Marii odbył się kolejny już XXIV Konkurs Matematyczny Math Kangaroo in USA.

 

W tym roku uczestnicy mieli do wyboru, mogli pisać test w klasie pod opieką nauczyciela/opiekuna  lub w domu online w  wyznaczonym terminie dla każdej grupy wiekowej.

 

Trzynaścioro uczniów naszej szkoły  zdecydowało,że napiszą tegoroczny konkurs w klasie w czwartek 18 marca 2021.

 

Punktualnie o 6.00pm uczestnicy spotkali się  się w budynku starej szkoły i rozpoczęli swoje matematyczne zmagania.

 

W tegorocznym największym międzynarodowym konkursie matematycznym  z naszej szkoły udział wzięli uczniowie od klasy 2 do 10. Niektórzy z nich pisali test już kolejny raz, inny dopiero debiutowali w roli „kangurowych” uczestników.
Przez 75 minut tęgie matematyczne głowy - bez pomocy kalkulatorów i tylko z ołówkiem i kartką -zmagały się z zestawem zadań testowych o różnym stopniu trudności.

 

Młodsi mieli do rozwiązania 24 zadania ( klasy 1-4) , natomiast starsi aż 30 zadań. Na wszystkich twarzach malowało sie ogromne skupienie i koncentracja. Po zakończeniu konkursu każdy uczestnik jak co roku otrzymał pamiatkową koszulkę, elektroniczny dyplom i upominek.

 

Cała grupa zrobiła też pamiątkowe zdjęcie na tle kangurowego baneru. Z niecierpliwościa będziemy czekali na ogłoszenie wyników, a tegorocznym uczestnikom już serdecznie gratulujemy udziału w największej , szkolnej , masowej matematycznej imprezie na całym świecie!

 

Barbara Kalinowski
Opiekun konkursu w Polskiej Szkole Im.św.Małgorzaty Marii w Algonquin

 

 


 


Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,


Zarząd i Dyrekcja szkoły zwracają się do wszystkich Rodziców  i Uczniów o stosowanie się do zaleceń: zawartych w ”Protokole powrotu do szkoły”, zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, przesłanym Państwu za pośrednictwem poczty mailowej oraz przekazywanych w poszczególnych dniach nauki szkolnej przez osoby dyżurujące w szkole.

 

Prosimy wszystkich rodziców o wydrukowanie, podpisanie I zwrot wszystkich wymaganych form do wychowawców w piątek 18 września. Formy dostepne są na stronie internetowej szkoły. POBIERZ FORMY – Kliknij tutaj

 

Prosimy przede wszystkim o:

 

  • Dokonanie przez rodziców oceny zdrowia dziecka przed posłaniem go do szkoły,

  • Bezwzględne zgłaszanie każdorazowej nieobecność dziecka w szkole dyrekcji szkoły (nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby podlega obligatoryjnemu zgłoszeniu),    

  • Punktualne przywożenie uczniów na zajęcia oraz odbieranie ich po lekcjach według obowiązującego harmonogramu przesłanego rodzicom (przypominamy, że zajęcia trwają od godz. 5.00 do 8.45. Ze względu na fakt, że nie możemy korzystać z sali gimnastycznej, nauczyciele będą czekać w klasach na uczniów od godz. 4.45. Klasy młodsze będą miały skrócone zajęcia od 15 do 30 minut, tak aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach szkolnych i mogli sprawnie opuścić budynek szkolny po zakończeniu zajęć).

  • Utrzymywanie dystansu społecznego (6 stop) pomiędzy osobami i nie tworzenie zwartych grup (gromadzenia się) przy wejściach do i wyjściach ze szkoły oraz na parkingu szkolnym,

  • Noszenie maseczek ochronnych zakrywających zarówno nos, jak i usta,

  • Z wracanie uwagi na bezpieczeństwo wszystkich korzystających z parkingu oraz przejściach dla pieszych (podjeżdżając pod szkołę w celu wysadzenia dzieci przed zajęciami, stosować się do poleceń osób porządkowych i zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu podjazdu pod szkołę),

 

Szanowni Państwo, to jak będzie funkcjonować nasza szkoła i jak bezpiecznie będą się w niej czuli nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz osoby dyżurujące zależy od nas samych. Dlatego prosimy bez względu na to, jaki mamy stosunek do pandemii COVID-19 stosujmy się do wszelkich zasad oraz obostrzeń wprowadzonych przez organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i opracowanych przez dyrekcję szkoły.  

 

Dyrekcja I Zrząd Szkoły

 

Prosimy bardzo o zapoznanie się z dołączonym ”Protokołem” wyjaśniającym zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na parkingu.

 

Ponadto prosimy wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów o wydrukowanie, podpisanie i zwrócenie do wychowców - RAZEM 6 FORM

 

1. Formę ”Waivers” – otwórz formę

2. Formę  określającą rodzaj uczuleń występujących u uczniów – otwórz formę

3. Regulamin ucznia – otwórz formę

4. Obowiązki rodziców – otwórz formę

5. Pozwolenia na samodzielenie opuszczenie bydunku (klasy 7-3LO) – otwórz formę

6. Upoważnienie – otwórz formę

                                                                                                             

Tadeusz Młynek
Dyrektor Szkoły

 

 

 

 


 

SZKOŁA POSIADA AKREDYTACJE ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION

* Polska Szkoła im. Św. Małgorzaty Marii nie dyskryminuje osób ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, niepełnosprawność oraz wiek, podczas nauczania i prowadzenia zajęć szkolnych.
* St. Margaret Mary Polish School does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities.Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.