index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2023/2024

Login Nauczyciela

Brunch z Okazji 20-lecia Szkoły

 

IMG 8144 

 

Galeria zdjęć

 

20 lat minęło jak jeden dzień... Cóż to był za jubileusz!

 

W niedzielę, 3 marca 2024 roku, w gościnnych wnętrzach sali bankietowej Allegra Banquet Hall w Schiller Park Polska Szkoła im. św. Malgorzaty Marii świętowała jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 w południe wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu szkolnego przez grono pedagogiczne Szkoły. Autorem słów do hymnu jest Pani Urszula Roberts, muzykę skomponowała Pani Anna Ewko. Następnie hymn polski i amerykański odśpiewała Karina Kopeć, uczennica I klasy liceum i laureatka I miejsca w XIV Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki ,,Melodia serca”, organizowanym corocznie przez Polska Szkołę im. Emilii Plater.

 

Inauguracyjną konferansjerkę poprowadzila Pani Małgorzata Czubat, która następnie przekazała mikrofon gospodarzom uroczystości: panu Tadeuszowi Młynkowi – dyrektorowi Szkoły oraz Pani Agnieszce Kostrzewie – wicedyrektorowi, którzy powitali serdecznie wszystkich zebranych.

 

Swoją obecnością zaszczycilło nas wielu dostojnych gości:

  • Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago reprezentowała Pani konsul, Agata Grochowska.
  • Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce: prezes, Pani Ewa Koch, I wiceprezes, Pani Ilona Sobiech, II wiceprezes, Pani Urszula Gawlik, kolporter, Pani Halina Żurawski, skarbnik, Pani Anna Wilczek oraz kapelan ZNP, ojciec Marek Janowski.
  • Wśród zaproszonych gości znalazły się przedstawicielki Związku Polek w Ameryce, Grupa 440 -Czynne Polki: Pani Maria Serafin z mężem Eugeniuszem oraz Pani Monika Figiel z mężem Robertem.
  • Zaproszenie na uroczystość przyjęli też reprezentanci Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej: Pani Magdalena Degorski- menadżer oddziału Unii w Algonquin, Pani Ewa Miś- z oddziału w Algonquin oraz Pani Bożena Bielecki z mężem -menadżer oddziału Unii w Schaumburgu.
  • Jubileuszowy brunch wsparły swoją obecnością i talentem Panie: Pani Małgorzata Skrzypkowski, kierownik artystyczny Centrum Ekspresji Artystycznej,,Szepty” oraz Pani Ewa Tyrawa, kierownik administracyjny zespołu.
  • Na uroczystości były obecne przedstawicielki ,,Przystanku Historia IPN”, Pani Helena Sołtys oraz Pani Bernadeta Manturo.
  • Zaproszenie na jubileusz Szkoły przyjęła również Pani Alicja Nawara, autorka podręczników do geografii Polski.

 

Z wielką przyjemnością gościliśmy na uroczystości dyrektorów, nauczycieli i prezesów z 26 polskich szkół agomeracji chicagowskiej, a także wiele innych osobistości.

 

Jubileusz szkoly to doskonała okazja do wspomnień i powrót pamięcią do początków istnienia Szkoły. To czas na wyrażenie wdzięczności tym wszystkim, którzy tworzyli jej podwaliny w 2004 roku i trwale wpisali się w jej dwudziestoletnią historię. Na uroczystości gościliśmy trzy byłe dyrektorki szkoły: Panią Małgorzatę Kusiak, Panią Danutę Białecką wraz z mężem Piotrem oraz Panią Beatę Rzadkowską z mężem Dariuszem. Jubileusz szkoły świetował też z nami były, wieloletni prezes Szkoły – Pan Grzegorz Dobek wraz z żoną Anną. Na jubileuszowy brunch prosto z Rock Island przyjechał też ojciec Piotr Sarnicki, były opiekun Szkoły.

 

Na uroczystość przybyli też byli przewodniczący Rady Rodziców Szkoły: Pani Mariola Staszczuk oraz Pan Tadeusz Korona oraz obecni przedstawiciele Rady Rodziców, z przewodniczącą, panią Moniką Zaniewski.

 

Po przedstawieniu przybyłych gości przez Dyrekcję Szkoly, Pani konsul, Agata Grochowska, wręczyła dyplomy uznania piętnaściorgu nauczycielom Szkoły z najdłuższym stażem pracy w szkole.

 

W dalszej części spotkania jubileuszowe przemówienia wygłosili kolejno: Pani Ewa Koch, która złożyła życzenia urodzinowe i pogratulowala obecnej dyrekcji jubileuszu szkoły. Następnie zwróciła się do pierwszej dyrektor Szkoły, Pani Małgorzaty Kusiak, wyrażając uznanie dla jej intuicji utworzenia Szkoły w Algonquin, na dalekich północnozachodnich przedmieściach Chicago, co było ,,strzałem w dziesiątkę”, patrząc na dzisiejszy, prężny rozwój szkoły. Następnie głos zabrał ojciec Piotr Sarnicki, były proboszcz oraz koordynator franciszkanów prowincji krakowskiej w USA, który przeczytał okolicznościowy list od Ojca prowincjała, a także wyraził radość z możliwości uczestnictwa w tak pięknej uroczystości. Nastepnie przy mikrofonie stanęła Pani Helena Sołtys, która podziękowała szkole za udaną współpracę w ramach Przystanku Historia IPN i życzyła jej kolejnych wspaniałych jubileuszy. Gratulacje i słowa wdzięczności przekazał szkole obecny proboszcz i opiekun Szkoły, ojciec Zbigniew Zajchowski. Na koniec swoimi refleksjami związanymi z jubileuszem podzielił się z zebranymi, dyrektor szkoły, Pan Tadeusz Młynek.

 

Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły, którą przygotowały Panie: Barbara Kalinowski, Ewa Młynek, Edyta Agignoae, Ewa Pelc, Zuzanna Wąż, Katarzyna Siudyła oraz Dorota Pietrzak. Piosenkę z kultowego filmu ,,Czterdziestolatek” , pt. ,,Dwadzieścia lat minęło”, przerobioną na potrzeby jubileuszu, zaśpiewała Pani Edyta Burdzy, mama absolwentów szkoły, która od lat upiększa swym głosem nasze szkolne jubileusze.

 

W dalszej części uroczystości na parkiecie pojawili się tancerze z grupy tanecznej z Centrum Ekspresji Artystycznej ,,Szepty”, którzy zaprezentowali niezwykle widowiskowy układ taneczny, wyreżyserowany przez Pania Małgorzatę Skrzypkowski, choreografa zespołu. Wśród tancerzy mogliśmy podziwiać uczniów naszej szkoły.

 

Po wrażeniach artystycznych przyszedł czas na obiad. Blogosławieństwa przed posiłkiem dokonał kapelan Zrzeszenia, ojciec Marek Janowski, który poświęcił kilka słów na temat wyjątkowej biografii patronki Szkoły, świętej Małgorzaty Marii. Podczas obiadu goście mogli obejrzeć materiał filmowy złożony ze wspomnień absolwentów Szkoły.

 

Po uroczystym obiedzie przyszedł czas na tort i odśpiewanie symbolicznego ,,Sto lat” Szkole Jubilatce. Następnie przedstawiciele ZNP wraz z Panią Ewą Koch na czele, wręczyli wszystkich nauczycielom i pracownikom Szkoły po dwa dyplomy uznania: jeden- przygotowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, drugi - autorstwa Dyrekcji Polskiej Szkoły im. św. Małgorzaty Marii. W dalszej kolejności nastąpił wzruszający moment uhonorowania dyplomami uznania zasłużonych pedagogów. Dyplomy uznania za szczególne zasługi na polu oświaty i wychowania otrzymali: Pani Maria Serafin, za 54 lata pracy w szkołach w Polsce i w szkołach polonijnych w USA, Pani Irena Kandefer- za 53 lata pracy nauczycielskiej w szkolnictwie polskim i polonijnym, Pani Barbara Kozłowski, która świętuje 50-lecie pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkolnictwie amerykańskim oraz Pan Dyrektor, Tadeusz Młynek, który może pochwalić się czerdziestopięcioletnim stażem pracy w szkołach w Polsce i w szkołach polonijnych w Ameryce.

 

W tej części spotkania dyplomami uznania, kwiatami i prezentami nagrodzono też byłych dyrektorów, byłego prezesa, byłych nauczycieli oraz byłych przedstawicieli Rady Rodziców, w tym Panią Martę Krawczyk, która przez wiele lat prowadziła bibliotekę szkolną. Te wyjątkowe osoby tworzyły historię placówki, aktywnie wspierały rozwój szkoły i przez lata pozytywnie kształtowały jej wizerunek.

 

Dyplomy uznania otrzymali również obecni przedstawiciele Rady Rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły: przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Monika Zaniewski, Pani Małgorzata Czubat, laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu „Polonijny Rodzic na szóstkę”, która obecnie prowadzi szkolną bibliotekę, Pani Małgorzata Kozieł-Percik, Państwo Irena i Tomasz Białkowie, Pani Agnieszka Wolan, Pani Agnieszka Jakubowski oraz Pani Agnieszka Wójcik.

 

Ostatnim punktem uroczystosci byl piękny polonez w wykonaniu maturzystow i licealistów przy wsparciu grupy tanecznej z Centrum Ekspresji Artystycznej ,,Szepty”. Młodzież do wystepu przygotowała Pani Małgorzata Skrzypkowski oraz wychowawca klasy maturalnej, Pan Witold Maziarz.

 

Zamykając uroczystość, pani wicedyrektor, Agnieszka Kostrzewa, podziękowala wszystkim za liczne przybycie.

 

W tym miejscu jako szkoła pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili tę ważną dla naszej placówki uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy dyrekcji, grona pedagogicznego, pracownikow szkoły, uczniów, rodziców, hojnych sponsorów oraz przyjaciół szkoły, ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Dziękujemy bardzo nieocenionym sponsorom uroczystości, którzy wsparli finansowo organizację jubileuszu: Związkowi Polek w Ameryce, Grupa 440 - Czynne Polki, Polsko- Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej- oddziałowi w Algonquin oraz Kongresowi Polonii Amerykańskiej na stan Illinois.

 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani Agnieszki Zawadzkiej, która wykonała piękne zdjęcia oraz Pana Tomasza Święcha, który zadbał o oprawę muzyczną jubileuszu.

 

Dziękujemy bardzo Pani Magdalenie Remesz-Kopeć, która zaprojektowała i ręcznie wykonała wspaniałą dekorację, której mottem przewodnim były słowa: Szkoła polska to przybytek kultury i oświaty, to matka, siła duszy polskiej. Ona jest kuźnią młodych polskich serc i dusz. W niej zahartowana młodzież przetrwa najgorsze burze.

 

Niech moc i głębia zawarta w tych słowach nie przeminie wraz końcem uroczystości jubileuszowych, ale zostanie z nami na kolejne lata, wytyczając drogę naszym edukacyjnym działaniom. Polska Szkoła im. św. Małgorzaty Marii śmiało patrzy w przyszłość, w trzecią dekadę, mając przed oczami nadrzędny cel swojej misji: kształcenie dzieci i młodzieży w duchu polskości i poszanowaniu tradycji przodków, dbając jednocześnie o wysoki poziom edukacji.

 

Uroczysty brunch z okazji 20-lecia Szkoły przeszedł już do historii. Zostaną po nim miłe wspomnienia, piękne zdjęcia, ciekawe rozmowy, okolicznościowe dyplomy, atrakcyjne prezenty, gratulacje, życzenia oraz ogrom emocji. Przed nami ciężka praca, a za kilka lat... kolejny jubileusz.

 

Elżbieta Kubajek

 

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.