index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2023/2024

Login Nauczyciela

Historia Naszej Szkoły

 

Dawno, dawno temu... Tak zaczynają się zawsze wspaniałe historie. Nasza jednak zaczęła się wtedy, gdy grupa niezwykłych ludzi postanowiła, że na dalekich północno-zachodnich przedmieściach Chicago, w małym miasteczku Algonquin powinno powstać miejsce, w którym ich dzieci mogłyby poznawać kulturę i tradycje swych przodków, polskich przodków. Wielkiego wsparcia w tej kwestii udzielił im Ks.Kazimierz Garbacz, który po długich rozmowach i pertraktacjach ze stroną amerykńską w końcu oznajmił: „Będziemy mieli swój Klub.” Klub ten pod nazwą Klubu Kultury Polskiej obejmował swoją działalnością równiez działalność polskiej szkoły.

 

Pierwsze prace przygotowawcze Ks. Kazimierz powierzył panu Grzegorzowi Dobkowi, który przygotował strukturę, lokalowe oraz finansowe podwaliny szkoły. Ks. Kazimierz natomiast przygotował statuty Klubu. Wynikiem tej współpracy było powstanie zasad funkcjonowania i zarządzania Klubem i Szkołą. Nadal potrzebna była osoba, która byłaby odpowiedzialna za stronę pedagogiczną tejże instytucji. Zadanie to zostalo powierzone pani Małgorzacie Kusiak, która była również dyrektorką Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej w Chicago. Piętnastoletnie doświadczenie pani Kusiak w prowadzeniu polskiej szkoły sobotniej znacznie pomogło w sprawnym naborze kadry nauczycielskiej. Tak jak w każdej insytucji, tak i w naszej spiętrzała się praca administracyjno-biurowa - potrzebna była sekretarka. Prace sekretarki zaproponowano pani Beacie Zalewskiej.

 

W ten sposób powstały pierwsze podwaliny do działaności Klubu Kultury Polskiej i Polskiej Szkoły przy parafii św. Małgorzaty Marii w Algonquin przy 111 South Hubbard Street. Obowiązki zostały podzielone: Dyrektor - Ks. Kazimierz Garbacz, Kierownik - Małgorzata Kusiak, Prezes - Grzegorz Dobek, Sekretarka - Beata Zalewska. I tak 12 września 2004 roku, pełni obaw ale równocześnie zapału i nadzieji na stworzenie czegoś wielkiego rozpoczęliśmy swoją działalność. Ks. Kazimierz Garbacz (werbista) był dyrektorem szkoły w roku szkolnym 2004/2005 a po nim został Ojciec Edward Staniukiewicz (franciszkanin), który od czerwca 2005 roku objął te obowiązki i sprawuje je do tej pory. Pani Małgorzata Kusiak była kierownikiem szkoły przez pierwsze trzy lata jej istnienia – od chwili założenia szkoły do maja 2007 roku. W roku szkolnym 2007/2008 kierownikiem szkoły byla Pani Danuta Białacka kierownikiem szkoły. Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 obowiązki kierownika szkoły sprawuje pani Beata Rzadkowska. Pan Grzegorz Dobek jest prezesem szkoły od początku jej istnienia.

 

Polska Szkoła w Algonquin była szkołą niedzielną przez pierwsze trzy lata. Zajęcia trwały od godziny 9 rano do 12:40 po południu. Wiosną 2007 roku została podjęta decyzja o przeniesieniu zajeć z niedzieli na piątek i tak od września 2007 roku zajęcia odbywają sie w piątki od godziny 5:00 do godziny 8:30 wieczorem.

 

Z każdym kolejnym rokiem działaności szkoły wzrastała liczba dzieci i młodzieży. Statystyka ilości uczniów pierwszych pięciu lat wygląda nastepująco:

  • Rok szkolny 2004/2005 - 164

  • Rok szkolny 2005/2006 - 208

  • Rok szkolny 2006/2007 - 269

  • Rok szkolny 2007/2008 - 295

  • Rok szkolny 2008/2009 – 310

Szkoła prowadzi zajęcia począwszy od przedszkola, zerówkę, 8-letnią szkołę podstawową do 3-letniego liceum włącznie. Integralną częścią nauczania jest katecheza i przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Swiętej jak również comiesięczna spowiedź pierwszopiątkowa, uczestniczenie w rekolekcjach, drodze krzyżowej itp. Szkoła prowadzi także zajęcia dla dorosłych: kursy języka angielskiego i języka polskiego. Każdy rok szkolny obfituje w różnego rodzaju wydarzenia, konkursy, uroczystości, wyjazdy. Oto niektóre z nich: wyjazdy na koncerty i do muzeów oraz na coroczną paradę do Chicago z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; konkursy koszyczków wielkanocnych, szopek bożonarodzeniowych, kartek walentynkowych, rysunkowe, recytatorskie; szkolny pokaz talentów; akademie z okazji Dnia Matki, Święta Niepodległości, rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II; Szkolne Mikołajki, Jasełka, Zabawy Choinkowe.

 

W marcu 2006 roku grupa rodziców podjęła się zadania zbudowania rydwanu szkolnego, który reprezentowałby Szkołę z Algonquin na różnego rodzaju uroczystościach a przede wszystkim na paradzie w Chicago. Rydwan zbudowano w kształcie statku. Rydwan upamiętnia statek, na którym przypłynęli pierwsi Polacy do Ameryki w 1608 roku – do Jamestown – 400 lat temu. Statek nazywał się “Mary and Margaret” a teraz polska społeczność skupia się i rozwija swoją działalność przy parafii pod wezwaniem Margaret Mary. Rydwan ten reprezentuje godnie zarówno Polską Szkołę jak i Parafię Świętej Małgorzaty Marii w Algonquin.

 

26 kwietnia 2009 to dzień oficjalnych uroczystości związanych z 5-leciem istnienia Polskiej Szkoły im. św. Małgorzaty Marii w Algonquin.

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.