index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2022/2023

Login Nauczyciela

Graduacja 2014

 

Graduacja uczniów klasy ósmej i trzeciej licealnej była kulminacyjnym momentem, podsumo-  wującym ich edukację. Odbyła się ona w dniu 11-go maja. Rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, po której nastąpiła część oficjalna – pożegnanie uczniów. Uroczystość, w ktorej uczestniczyli nasi absolwenci, ich rodziny, nauczyciele, dyrekcja, zarząd szkoly, była niczym innym jak ukoronowaniem wielu lat uczęszczania do nieobowiązkowej polskiej szkoły w Ameryce. Bardzo często uczniowie   rezygnując z realizacji swoich pasji, bądź te pasje ograniczając, przychodzili do polskiej szkoły, aby uczyć się języka swoich przodków, historii i geografii Polski, poznawać tradycje i kulturę kraju pochodzenia ich rodziców. 
 

Absolwenci pożegnali się ze szkołą przedstawiając: klasa ósma – montaż słowno–muzyczny, a klasa maturalna – prezentację wizualną. Były to podziękowania wszystkim  – zarówno nauczycielom, jak i całej społeczności uczniowskiej – za lata wspólnej pracy, która doprowadziła  ich  z  sukcesem  do ukończenia szkoły.


W dniu 18 maja absolwenci naszej szkoły wzięli udział w uroczystej mszy graduacyjej uczniów kończących polskie szkoły średnie w Ameryce. Uroczystość ta miała miejsce w Bazylice św. Jacka w Chicago. Po jej zakończeniu odbyło się wręczenie wszystkim graduującym uczniom dyplomów  Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Konsula Rzeczposlolitej Polskiej.

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.