index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2022/2023

Login Nauczyciela

Warsztaty Edukacyjne


Edukacyjny Tydzień Instytutu Pamięci Narodowej w Chicago


9-15 XI 2015

 

Prezentacja wystawy „Rzeczpospolita utracona” w kościele św. Ferdynanda

Uroczyste otwarcie: 10 XI 2015 (wtorek), po Mszy za Ojczyznę, godz. 19.00 (7 PM)

St. Ferdinand Parish, 5900 West Barry Avenue Chicago, IL 60634, Phone: 773.622.5900 Fax: 773.622.5903, www.stferdinandchurch.com

 

Zajęcia edukacyjne, wykłady historyczne
Spotkania prowadzone przez historyków IPN: prof. Jerzego Eislera, dr Tomasza Łabuszewskiego, Jacka Pawłowicza.
Dodatkowe informacje: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.
Polish Teachers Association in America, 6544 W. Higgins Ave. Chicago, IL 60656

 

9 XI - poniedziałek
Przylot edukatorów w składzie:
Agnieszka Rudzińska, Zastępca Prezesa IPN
Jerzy Eisler, Dyrektor Warszawskiego Oddziału IPN Tomasz Łabuszewski, Naczelnik BEP Warszawskiego Oddziału IPN Jacek Marian Pawłowicz, Kierownik Referatu Edukacji Historycznej Warszawskiego Oddziału IPN

 

10 XI - wtorek
Uroczyste otwarcie wystawy po Mszy świętej w intencji Ojczyzny w Parafii Świętego Ferdynanda, 5900 West Barry Ave., Chicago, IL 60634 telefon 773-622-5900 msza święta 7.00 wieczorem; otwarcie wystawy - około godziny 8.00 wiczorem

 

11 XI - środa
Warsztaty dla nauczycieli - budynek ZNP, godzina 7.00 wieczorem TEMAT #1: Siedmiu wspaniałych - Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR wykład prof. dr hab. Jerzego Eislera

TEMAT #2: Jak uczyć historii najnowszej?

 

12 XI - czwartek
Święto Niepodległości w Konsulacie RP godzina 7.00 wieczorem

 

13 XI - piątek
Warsztaty dla uczniów szkół :

  • SP im. Konopnickiej - Żołnierze Wyklęci, Wolne wybory 1989 - rok przełomu,
  • SP im.Małgorzaty Marii - Danuta Siedzikówna - INKA,sanitariuszka Żołnierzy
  • Wyklętych, Solidarność - czas przełomu:niezadowolenie społeczne, strajki, internowania, codzienność, kolejki, kartki żywnościowe
  • SP im. Słowackiego - Żołnierze Wyklęci, Danuta Siedzikówna - INKA,sanitariuszka Żołnierzy Wyklętych

14 XI - sobota
Warsztaty dla uczniów szkół:

  • SP im. Kopernika/SP im.Skłodowskiej - okupacja sowiecka po 1945 roku, Żołnierze Wyklęci - Danuta Siedzikówna - INKA, sanitariuszka Żołnierzy Wyklętych,
  • SP im. Kościuszki - utrata suwerenności państwa, zagłada elit, procesy, represje, okres stalinizmu
  • SP im. Św.  Ferdynanda - Żołnierze Wyklęci, Danuta Siedzikówna - INKA, sanitariuszka Żołnierzy Wyklętych
  • Koncert z okazji 65- lecia Polskiej Szkoły im.Tadeusza Kościuszki

 

15 XI - niedziela
Wykłady dla otwartej publiczności, godzina 2.00 po południu
Dom Podhalan - Żołnierze Wyklęci, Józef Kuraś ps.Ogień
Związek Narodowy Polski - Siedmiu wspaniałych - Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Kwatera Łączka

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.