Kangur - Konkurs Matematyczny

 

 kangur2018

 

Galeria zdjęć >>

                                

Kangur Matematyczny to największy międzynarodowy konkurs matematyczny, który odbywa się co roku w trzeci czwartek marca. To największa szkolna masowa impreza matematyczna na całym świecie. Tego dnia uczniowie, a szczególnie miłośnicy matematycznych zmagań zasiadają do rozwiązywania zadań tekstowych bez pomocy kalkulatorów i tylko z ołówkiem w ręku.


Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia  tak bardzo potrzebnej nie tylko w szkole ale i w życiu codziennym.


W Stanach Zjednoczonych konkurs odbywa się od 1998 roku i co roku liczba jego uczestników rośnie. W tym roku odbył się już XXI Math Kangaroo Competition  a przystąpiło do niego ponad 30 tysięcy uczniów z 44 stanów.


W naszej Polskiej Szkole im. św. Małgorzaty Marii w Algonquin konkurs przeprowadzany jest od 2013 roku. W tym roku do matematycznych zmagań przystapiło 37 uczniów, którzy 15 marca 2018 roku o 6.00pm z zapałem zabrali się do rozwiązywania matematycznych zadań.


Wśród wszystkich uczestników w tym roku znakomitą większość stanowili uczniowie Polskiej Szkoły z klas od 1 do 8, zaś pozostali to byli uczniowie z okolicznych amerykańskich szkół podstawowych.
Miłośnicy matematyki mają do rozwiązania 24 zadania testowe w klasach od 1 do 4 lub 30 zadań - klasy 5-12 .


Nad całością konkursu czuwały dwie panie-opiekunki i koordynatorki-Barbara Kalinowski i Iwona Djordjevich .


Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę, ołówek, prezent-niespodziankę oraz certyfikat uczestnictwa. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki w danym stanie oraz w całym kraju otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne. Najlepsi z najlepszych pojadą na dwutygodniwe wakacje do Polski, poznawać i zwiedzać naszą piękną Ojczyznę.


Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu a szczególnie  uczniom naszej szkoły jak najlepszych wyników oraz już dzisiaj przyznajemy im zaszczytny tytuł  “Tęgiej matematycznej Głowy 2018”.

 

Barbara Kalinowski
Opiekun konkursu

 

Copyright © 2009-2015 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.