index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2023/2024

Login Nauczyciela

Zarząd Rady Rodziców

Z Radą Rodzicòw można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rada Rodziców jest zespołem pomocniczym Zarządu Szkoły o charakterze społecznym i stanowi reprezentację wszystkich rodziców i prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do szkoły. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań. Aktywność Rady służy rodzicom i przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia i wychowania w szkole. Zajmuje się również gromadzeniem funduszy z *dobrowolnych* składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy.

 


Prosimy o wspieranie naszej szkoły poprzez uczestnictwo w akcjach organizowanych przez Radę Rodziców i Zarząd aby zapewnić dzieciom nie tylko naukę, lecz również rozrywkę i wycieczki.

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.