index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2022/2023

Login Nauczyciela

Zadanie domowe na 9 grudnia 2022

Język polski:

1)Przepisać do zeszytu  dyktando ze str.64(czytanka)

2)Nauczyć się na pamięć przypadków wraz z pytaniami:

Mianownik- Kto? Co?

Dopełniacz- Kogo?Czego?

Celownik- Komu? Czemu?

Biernik-Kogo?Co?

Narzędnik- z Kim? z Czym?

Miejscownik- o Kim ? o Czym?

Wołacz- O!

3) Ćwiczenie 10 str.34( ćwiczenia)

4) Ćwiczenie 4 str. 35(czytanka)

5)Zadanie domowe 1 str.36(czytanka)

Uwaga!!!

Uczniowie dostali dwie dodatkowe kartki: Jesień2, Jesień 3 (uzupełnij luki w tekście).

Na to zadanie mamy 2 tygodnie. Termin oddania 16 grudnia 2022.

Życzę wszystkim udanego tygodnia!

Elżbieta Bartosz

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.