Login Nauczyciela

Lekcja i zadania 27 marca 2020

Temat: Kwiecień. 

1. Kwiecień- miesiąc kwitnących krzewów i drzew. 

2. Prima aprilis- dzień żartów i dowcipnych kłamstw. 

Rozmowa z dziećmi na temat tradycji Prima aprilisowych, żarty i kłamstwa. Nikomu nie wolno zrobić krzywdy. 

Wprowadzenie nastroju zabaw i żartów przez przeczytanie wierszy strona 170, 171, 173. Odpowiedzi na pytania strona 172.

3. Uzupelnianie cwiczeń strona 190, 191,192, 194, 195,196..

4. Zadanie domowe: 

Proszę nauczyć się czytać wiersz strona strona 173.

Ćwiczenia strona 193 ćwiczenie 5.

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.