Login Nauczyciela

Zadanie domowe z dnia 02/26/21

1. Uzupełnij tabelkę w zeszycie ćwiczeń na str.92

2.Wykonaj ćwiczenie 1 i 3 na str.100.101 w ćwiczeniach

3.Przepisz do zeszytu dyktando ze str.147 i podkreśl wszystkie dwuznaki w wyrazach

4. Wykonaj ćwiczenie 4 str.144 w książce i przepisz je do zeszytu

 

 

Za tydzień wszystkie klasy 3 -cie będą pisały test podsumowujący wiadomości i umiejętności uczniów po nauczaniu początkowym w klasach 1-3.

Test obejmuje wiadomości gramatyczne ( podział na głoski, litery sylaby, znajomość rzeczowników , przymiotników i czasowników i umiejętność ich rozpoznania w zdaniu, liczbę pojedyńczą i liczbę mnogą ) oraz znajomość ogólnych wiadomości o Polsce ( nazwy stolic, morza , gór , największej rzeki). Nie trzeba się do niego szczególnie przygotowywać, ale proszę o powtórzenie zagadnień , które wymieniłam oraz zwrócenie uwagi na ćwiczenia do domu ( podobne będą na teście).

 

 

Dziękuję wszystkim uczniom za udział we wczorajszych zdalnych zajęciach. Tych, którzy byli nieobecni lub mieli problemy techniczne proszę o kontakt, a prześlę materiały do uzupełnienia. Za tydzień proszę przynieść zeszyty i ćwiczenia z pracą domową do sprawdzenia.

 

Miłego tygodnia!

Barbara Kalinowski

wychowawca klasy 3a

krokusy

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.