Login Nauczyciela

Zadanie domowe z 29 kwietnia

Czytać i opowiadać str 186-187

Cwiczenia str.193

Historia, prezentacja poznanej postaci historycznej.

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.