Login Nauczyciela

Religia Va

Katecheza z dnia 18-tego października 

Temat: Elizeusz i Izajasz

Zadania: strona 17

Przeczytać z New Catholic Picture Bible strony 84-87.  New Catholic Picture Bible

Link session 4.4 - The Best Way to Learn

 


 

Katecheza z dnia 11-tego października 

Temat: Prorok Eliasz – w obronie wiary

Zadania: strona 15

Link session 4.4 - The Best Way to Learn

Przeczytać z New Catholic Picture Bible strony 80-83.  New Catholic Picture Bible

Chciałam z całego serca podziękować Rodzicom  i Uczniom za prezent z okazji Dnia Nauczyciela. Stokrotnie Dziękuję

 

 

Katecheza z dnia 4-tego października 

 

Temat: Salomon buduje Bogu Świątynię

 

Zadanie: strona 13

 

Link session 4.3 - The Prayer Process

 

Tour of The Jewish Temple   The Jewish Temple  10 minut

 

Przeczytać z New Catholic Picture Bible strony 74-79.  New Catholic Picture Bible

 

 


 

Katecheza   z dnia 28-go września 

 Temat: Powtórzenie materiału z klasy IV.

Zadanie: Napisz w zeszycie co zawiera Stary i Nowy testament   

Podaję link do aplikacji Pismo Święte: https://apps.apple.com/pl/app/pismo-%C5%9Bwi%C4%99te/id791143892?l=p

Link Silence - Silence  4.0

 

 

Katecheza   z dnia 20-go września

 

Temat:Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz i X Przykazań

 

Aby otrzymać bardzo dobrą ocenę z religii każdy uczeń musi umieć modlitwy: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario oraz X przykazań.

 

Zadanie: Nauczyć się modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i X Przykazań

 

Ojcze Nasz 

 

 Zdrowaś Maria

 

 


 

Katecheza   z 09 - 13

Temat: Tajemnice Różańca

Zadanie: Każdy uczeń otrzymał kartkę z tajemnicą różańca na której ma ją narysować i przynieść na następną lekcję religii. 

 Link  - Why Pray?  Why Pray? 4.1

 

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.