Login Nauczyciela

Kwiecien24

W ogródku

Maja kocha swój ogród kwiatowy

-praca z książką str.70-71

Zapoznanie z narzędziami potrzebnymi

do pracy w ogrodku(grabie,lopatka,konewka)

Zapoznanie z nazwami kwiatków rosnącym w ogrodku

Proszę aby dzieci odszukaly małe obrazki 

na dużej ilustracji

 

Nauka piosenki W naszym ogrodeczku str98 1 cześć 

książki Maja uczy się i bawi

Zapoznanie dzieci z kolejnością wykonywania

zajęć w ogrodzie

Wiersz str72 W ogródku Majeczki

Praca domowa str.75

 

Jak do tej pory tylko nieliczni uczniowie przesłali

zadawane zadania czy prace domowe

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.