Login Nauczyciela

Praca domowa na 22 kwietnia 2022 roku

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

poniżej przedstawiamzadania domowe na 22 kwietnia 2022 roku. Zadania zostaly zapisane na tablicy i omówione na lekcji w dniu 8 kwietnia 2022 r.

 

język polski

 

Proszę zredagować pierwszą stronę "Gazety Polskiej", która wydawana była w pozytywiźmie. Proszę wybrać sobie jeden dzień i rok, w którym zredagowana przez Was gazeta ukaże się (między rokiem 1870 a rokiem 1880). i na stronie tytułowej zamieść zapowiedź najważniejszych wydarzeń historycznych i literackich tego czasu wraz ze zdjęciami. 

  Wykorzystaj informacje zawarte w podręczniku, dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w pozytywiźmie: zarówno te histotryczne, jak i literackie.

 

1. Proszę przygotować się do kartkówki ( życiorys Henryka Sienkiewicza oraz znajomość treści i problematyki noweli Henryka Sienkiewicza "Za chlebem"(s,163-168). Pytania z życiorysu Henryka Sienkiewicza będą powieleniem ćwiczeń na str. 127-129. Informacje o pisarzu znajdują się na str. 124-126.

 

 

 

historia

1. Przygotuj się do kartkówki na temat życia Polaków pod zaborami. Uczniowie na lekcji otrzymali kartkę z potrzebnymi informacjami na temat życia pod trzema zaborami w okresie pozytywizmu. Również w podręczniku na str. 112-113 są informacje o życiu Polaków w poszczególnych zaborach.

 

 

Dziękuję.

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Kubajek

 

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.