Login Nauczyciela

Praca domowa na 18 marca 2022 roku.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

przesdstawiam zadanie domowe na 18 marca.

 

język polski

1. Proszę  przeczytać ogólne informacje o epoce pozytywizmu i proszę wykonać wszystkie zadania pod tekstem (s. 116-123).

 

historia

 

 Na lekcji historii tematem lekcji było powstanie styczniowe oraz metody represji stosowane w zaborze rosyjskim. Uczniowie obejrzeli krótkie filmy edukacyjne związane z tematem lekcji.

Na najbliższych zajęciach uporządkujemy wszystkie ważne informacje związane z wybuchem i przebiegiem powstania styczniowego oraz z życiem Polaków pod zaborem rosyjskim, pruskim i austriackim. 

    Kartkówka z tego tematu odbędzie się 25 marca. 

 

 

   W piątek, 18 marca, o godz. 5:30. uczniowie klas IV-III LO wezmą udział we mszy św. w intencji pokoju na Ukrainie. 

 

 

Dziękuję.

Życzę udanego tygodnia.

 

Elżbieta Kubajek

 

 

 

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.