Login Nauczyciela

Religia - 04/24/2020

Katecheza

Temat: Pierwsze dwa warunki dobrej spowiedzi
1. Rachunek Sumienia
2. Zal za Grzechy

Zadanie:
Katechizm strona 51-53

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.