Dyżur W Szkole

dyzur-button

Konkursy

komunikat-button

Login Nauczyciela


W bieżącym roku szkolnym 2013-2014, roku szczególnym, bo wieńczącym 10 lat funkcjonowania naszej szkoły, już po raz siódmy, uczniowie trzeciej klasy liceum, tj.: Czeczot Justyna, Czeczot Kamila, Komar Kamil, Młynek Tomasz, Mrozik Karolina, Śmiech Angelica, Wasilewski Martin i Żukowski Camilla, przystąpili do egzaminu maturalnego. Egazmin ten odbył się w dniach 11-go i 25-go kwietnia i obejmował  sprawdzian wiadomości z języka plskiego i historii Polski. Miał on dwie formy: pisemną i ustną. Pierwsza część – pisemna odbyła się w dniu 11-go kwietnia. Podzielona została na dwa etapy. W pierwszym z nich nasi maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego, a w drugiej z historii. Następnie w dniu 25-go kwietnia przystąpili do egzaminu ustnego z języka polskiego, który polegał na przedstawieniu przez maturzystów prezentacji audiowizualnych na tematy związane z problematyką zagadnień dotyczących poszczególnych okresów literackich, poczynając od średniowiecza, a kończąc na literaturze współczesnej.


Po ocenie przez komisję egzaminacyjną wszystkich prac pisemnych, prezentacji oraz odpowiedzi ustnych, ocena ogólna wyniosła powyżej 4. Uczniami, którzy w ocenie komisji egzaminacyjnej najlepiej zdali egzamin maturalny są: Camilla Żukowski, Angelica Śmiech i Tomasz Młynek z tym, że najlepiej z tej trójki zaprezentowała się Camilla Żukowski.                                                                                                                                            


Gratulujemy wszystkim maturzystom pomyślnego zdania egzaminu maturalnego i ukończenia Polskiej Szkoły im. św. Małgorzaty Marii w Algonquin.

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.