Komunikat Szkolny

index

 

Ważne wiadomości, informacje bieżące i zalecenia na rok szkolny 2021/2022

Konkursy

Login Nauczyciela

 

rokszkolny2019-20 11

 

Galeria zdjęć >>

 

Dnia 6 września 2019 roku, w piątek, w Polskiej Szkole im.św. Małgorzaty Marii w Algonquin odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 6:00 po południu, którą koncelebrował ojciec, Piotr Sarnicki. Podczas kazania zachęcił przybyłych do kościoła uczniów, żeby w nowym roku szkolnym odrzucili stare nieskuteczne wzorce uczenia się i  postępowania i zawalczyli o nowe lepsze „ja”- pełne pasji do nauki języka polskiego, systematyczności, wyrażające się w szacunku do pedagogów i ich ciężkiej pracy.


Pod koniec mszy świętej głos zabrał dyrektor szkoły, pan Tadeusz Młynek, który powitał zebraną społeczność szkolną bardzo serdecznie. W wygłoszonym przemówieniu podkreślił wartość i znaczenie sprawnego posługiwania się językiem polskim. Pan dyrektor przypomniał uczniom starszych klas o możliwości zdawania egzaminu z języka polskiego  - STAMP4S w swoich szkołach średnich  w ramach Seal of Biliteracy. Pan Tadeusz Młynek pogratulował też dwojgu uczniom naszej szkoły- rodzeństwu: Natalii i Jakubowi Piekunko, którzy zdali egzamin Seal of Bilateracy w minione wakacje.


Inaugurując nowy rok szkolny, pan dyrektor życzył wszystkim sukcesów i radości z odkrywania piękna polskiego języka, geografii i dumy z poznawania polskiej historii.


Po mszy świętej uczniowie wraz z rodzicami rozeszli się do sal lekcyjnych, gdzie poznali swoich wychowawców i zapoznali się z wymaganiami dotyczącymi programów nauczania.


Rok szkolny 2019/2020 możemy uznać oficjalnie za rozpoczęty !!!


Elżbieta Kubajek

 

Copyright © 2009-2019 Polish Cultural Club in Algonquin IL. All Rights Reserved.